SFO-UTDANNING

 

 

Utdanning av SFO-ansatte
Firmaet ENDRING foredrag – opplevelser-kurs utdanner barnehage -og skoleansatte ute på arbeidsplassene over hele Norge. Kursholdere er ansatte fra høgskole – og universitetssektoren. Kursholder på dette kurset er førstelektor Tor Egil Bagøien som har 25 års erfaring fra lærerutdanninga og har skrevet flere av de sentrale lærebøkene.
Vi tilbyr halvdag/kveld og heldagskurs:
Kurset gir kursbevis «SFO-utdanning». Alle deltakerne får læreboka inkludert»Endring med natur – i barnehage og skole» (kr 299 ordinær pris), varm lunsj (heldag)/kaffe og kaker (halvdag). Vi holder alt av utstyr som kniv, sag, tau mm.
Innhold:
* Forelesning:
«Om alle mulighetene i SFO og hvordan bli en god SFOansatt!»
Praktisk:
* Relasjonsbygging på arbeidsplassen
* Uteaktivitet med fokus på voksenrollen
* Tips til uteleiker og fysiske aktiviteter
* Hvordan lage et nærnaturområde!
* Tilpassa opplæring
Pris på forespørsel