RELASJONSBYGGING

Halv/heldagskurs i relasjonskompetanse og lagbygging på arbeidsplassen

Vi kjører kurs med fokus på å øke de ansattes relasjonskompetanse. Vi bruker uteområde som arena med boltreleik og gode samtaler ute i naturen.

Gjennom ulike teknikker blir de ansatte kjent med hverandre! Naturen har i tillegg en positiv innvirkning på relasjonsbygging.

Vi utarbeider kurset etter ønske fra oppdragsgiver