OM OSS

Tor Egil Bagøien er førstelektor i friluftsliv og kroppsøving. Han har arbeidet i høyere utdanning i 25 år, skrevet flere sentrale lærebøker og holdt kurs og foredrag i flere tiår for barnehager og skoler.

 

Heidi Vibeke Ludvigsen er firmaets administrator og har ulike kurs innen førstehjelp og friluftsliv og psykisk helse. Hun jobber til daglig som universitetslektor ved avd. for sykepleie og helsefag ved Nord universitet.

Vi har drevet ENDRING i 2 år og over 2000 har deltatt på våre kurs. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og til sammen sitter vi inne med mye kompetanse om barn og natur.