NÆRNATURVEILEDERUTDANNING

Naturveilederutdanninga er bygd opp av grunnkurs (1 dag/kveld) og 1-ett valgt fordypningskurs (1 dag/kveld). 2 dager gir sertifikat nærnaturveileder. Kursene kan tas i motsatt rekkefølge.  Kursene er beregnet på ansatte i barnehage, sfo og skole. de passer også for ledere i fritidsaktivitet.

2000 ansatte i barnehager og skoler har tatt vårt grunnkurs. Kurset passer for ansatte i barnehage, SFO og småskole. Kurset gir ulike ideer til naturleiker, rammeplanaktiviteter og læreplanaktiviteter i natur. Vi serverer varm lunsj og alle får kursbevis grunnkurs nærnaturveileder.

Grunnkurs:

*Boltreleik og relasjonsaktiviteter

*Naturleiker

*Gruppevise friluftsaktiviteter

Lage egen lunsj

*Naturlekeplassen 1-2-3

Tilrettelegge opplevelsesområder

Utdeling av kursbevis

 

Fordypningskurs:

Valg 1) Villmarksmat

I løpet av kursdagen får deltakerne prøve ut kokegrop, sjusteinsovn, steikehelle, båloppheng mm. Du blir ikke kokk, men får mange ideer til hvordan lage mat ute sammen med barn og unge i natur.

Valg 2) Naturleikepark

Vi bygger naturleikeapparat sammen. Vi har skrevet den mest brukte læreboka om naturleikeplassen i Norge «Lag en naturlekeplass». I løpet av 1-en dag bygger vi 5-15 lekeapparat (avhengig hvor mange som er med. Dere får en egen naturleikepark 😉

Valg 3) Fysisk aktivitet og motorikk i natur

Innhold:

*Teori om barns motorikk og fysisk aktivitet

*Naturleiker

*Risikofylt leik

*Motoriske utfordringer for de minste

*Tilrettelegge bevegelsesområder

*Fysiske aktiviteter i natur – ideer

*Å være pedagog – refleksjon

Valg 4) Bærekraftig utvikling og naturverdier

Innhold:

*Hva er bærekraftig

*Naturverdier -bevisstgjøring av verdier

*Sansing og opplevelser

*Lære se det store i det lille

*Pedagogisk refleksjon om naturformidling

*Naturaktiviteter

Valg 5) Livsmestring og stillhet i natur

Innhold:

*Hva er livsmestring og hvorfor?

*Boltreleik  og fysisk berøring som livsmestring

*Sosial læring i natur -ideer til aktiviteter

*Stillhet og sansing

*Samtale om naturverdier og mening i natur

*Bygge sammen, mestre,mestre sammen – ideer