KURS FAGFORNYELSEN LÆREPLAN 2020

Kurs Læreplan 2020 Fagfornyelsen

KURSDAG (9-15)

Vi bruker naturen til å eksemplifisere kjernebegrepene i den nye læreplanen. Gjennom undervisning, undring og refleksjon jobber vi oss gjennom de viktige områdene i den nye læreplanen. Kurset planlegges i detalj sammen med oppdragsgiver. Ta kontakt for kursforespørsel.

Tema:

Praktisk læring

Tverrfaglige tema

Bygge lag rundt eleven/sosial læring

Kursdeltagerne lager lunsj ute

Dybdelæring

Kjerneelementene i ulike fag

Eks. på kursdag fra kurs med alle lærere i Hitra kommune august 2019: