KURS KROPPSØVING

Læreplan 2020 Kroppsøving

Uteaktiviteter og naturferdsel

«Elevane skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og berekraftig ferdsel er sentralt. I kroppsøving skal elevane få oppleve ulike kulturar innanfor friluftsliv, inkludert aktivitetar knytte til samisk kultur».

Vi tilbyr dagskurs (9-15) i kjerneelementet «Uteaktivitet og naturferdsel:

Kurset foregår ute i skolens nærnatur. Vi eksemplifiserer hvordan læreplanen kan jobbes med på en naturleikeplass. Begrepene dybdelæring, praktisk læring, naturopplevelse, bærekraftig utvikling, friluftsferdigheter og naturverdier vil stå sentralt.

Kurset utformes etter ønsker fra oppdragsgiver.