FOREDRAG

Våre foredrag:

  • Den moderne barndommen trenger natur, vilter leik og frikobling fra organisert vanvidd
  • Bli en bedre barnehageansatt i natur og se Rammeplanens og naturens muligheter!
  • Hva er det med ungdommen? -skole, hjem, ungdomskultur, kroppspress og livsverdier
  • Et kroppsøvingsfag i endring!  Læreplan 2020 og en ny retning mot bevegelsesglede og kroppsøving for alle.
  • Psykisk helse, natur og friluftsliv – om betydningen av naturkontakt, stressmestring og stillhet
  • Utvikle arbeidsmiljøet med natur! – om lederrollen, motivasjon, læringsklima, relasjonsbygging og felleskapsfølelse.