FORLAGET

 

Forlaget er drevet av oss og har som hensikt å gi ut bøker om natur og friluftsliv i et pedagogisk sammenheng. Første bok kom desember 2018 «ENDRINGmednatur – i barnehage og skole. Dette er første bok i en rekke av bøker om natur og friluftsliv. Boka kan kun kjøpes hos oss på epost: bokendring@gmail.com