Hei 🙂 Vi driver Norges største arbeidsplassbaserte etterutdanning  for barnehageansatte i natur. Vi holder også mangekurs for SFOansatte og lærere. Vi har 25 års erfaring fra barnehage, lærer og sykepleierutdanning og har de to siste årene etterutdannet flere tusen ansatte.

Heidi og Tor egil

Lag en naturlekeplass -ideer

Trehuske: Tegningen er fra 2002 og er nesten riktig. De to øverste vannrette stokkene trengs ikke. Finn to trær som er stabile og som står med ca 3 meter avstand. Heng opp en trestokk med ca 15 cm tykkelse. Bind den fast i trærne ca 3-3,5 meter opp (gardintrapp). Bruk vinkelsurring med min 8 mm tau. Bruk vater og få den vannrett. Finn fire rette ca 7 cm tykke stokker som blir de loddrette sidene. Bind dem sammen i toppen to og to. De to vinklene (sidene) må være likedan. Tre de så over stokken mellom trærne. Bind ei ramme nederst med vinkelsurring. Det er ikke tegnet diagonale avstivere. Det er lurt å ha litt høyt oppe. Bind dem på med vinkelsurring. Skal dette fungere må vinkelsurringene være stramme (går å jukse med spiker/skruer i tillegg i starten). 6 mm nylontau holder til selve huska.

Alt dette og masse masse mer tegninger finnes i boka » Lag en naturlekeplass» av Tor Egil Bagøien og Rune Storli. Også masse på facebooksida vår: ENDRING foredrag-opplevelser-kurs.

 

 

 

VI KURSER BARNEHAGE OG SKOLENORGE

Vi utdanner barnehager, SFO og skoler over hele Norge. Vi kommer til dere! 

NÆRNATURVEILEDER

Vår nærnaturveilederutdanning gir deg flere ideer til praktisk friluftsliv i nærnaturen med barn.  Vi kjører grunnkurs og 5 ulike valgbare fordypningskurs som gir sertifikat nærnaturveileder.

FAGFORNYELSEN 2010

Vi kurser skoler i fagfornyelsen 2020. Gjennom teoriformidling, diskusjoner, praktisk arbeid belyser vi viktige tema som; tverrfaglige tema, dybdelæring, praktisk undervisning, bygge lag rundt eleven mm. Vi bruker nærnatur som konkretiseringsarena. Bestill dagskurs til din skole!

KROPPSØVINGSKURS

Vi kurser kroppsøvingslærere i det nye kjerneelementet «Uteaktiviteter og naturferdsel». Et nytt kroppsøvingsfag, et fag i endring! 

RELASJONSBYGGING

Vi hjelper dere med å bygge lag på arbeidsplassen. Relasjonskompetanse utvikles best gjennom direkte kontakt og vi bruker naturen som arena.

SFO-UTDANNING

Vi har vår egen utdanning for SFO-ansatte. Vi holder foredrag om voksenrollen, lærer bort leiker og aktiviteter og har fokus på naturleikeplassen på SFO.